گروه سیاسی: قاضی رسیدگی کننده به پرونده بانک سرمایه از ارجاع پرونده یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه به دادگاه ویژه روحانیت خبر داد و گفت: پرونده متهم هادی به دلیل اینکه روحانی است به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.
قاضی مسعودی مقدم افزود: این متهم از چندین تن از مراجع گواهی روحانیت را به دادگاه داده است. به همین جهت عدم صلاحیت دادگاه ویژه را اعلام کردیم.قاضی مسعودی مقام گفت: البته هنوز دادگاه ویژه روحانیت در این رابطه پاسخی نداده است. لازم به ذکر است محمد علی هادی از اعضای سابق هیأت مدیره بانک سرمایه بوده است.

آدرس های میهن نویس : www.mihannevis.com - www.mihannevis.ir
۰دیدگاه

ارسال نظر

برچسب ها